Обява
13.03.2017
Със заповед № ОХ-129/07.02.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за приемане на военна...

Обява
01.03.2017
Инвестиционно предложение от ЕТ"Катерина - Георги Евденов" за изграждане на шахтов кладенец

Обява
23.02.2017
- Със заповед № ОХ-109/03.02.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 88 (осемдесет и осем) войнишки длъжности за...

Обява
22.02.2017
Инвестиционно намерение на:- "ВЕНСОМИ" ЕООД за "Цех за преработка на охлюви"- "МОБИЛТЕЛ" ЕАД за "Дооборудване на базова станция в с.Септемврийци"

Обява
07.02.2017
Със заповед № ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 486 войнишки длъжности за приемане на военна...

Стартира кампания за заплащане на данъци за недвижими имоти, превозни средства и такса битови отпадъци с възможност за участие в жребий с предметна награда
06.02.2017
- Обявата в PDF

Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултации
16.03.2017
проект -„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на Детска градина „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с. Септемврийци, община Вълчедръм”- Уведомление- Техническа спецификация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
16.02.2017
"Доставка чрез покупка на един брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на община Вълчедръм"- Протокол- Обява - удължаване срок- Обява- Методика- Указание- Заявление- Обрзец- Договор...

Публично състезание
16.01.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.- Протокол- Протокол- Обявление- Решение- Указание- Техническо задание-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
22.11.2016
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“ по обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS...

Публично състезание
08.11.2016
Доставка на храни- Протокол- Заповед- Съобщение- Протокол- Решение- Обявление- Документация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
13.10.2016
“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм”- Протокол- Обява за удължаване на срок- Информация за публикуване- Обява- Документация- Списък- Образци

Търг с тайно наддаване
28.09.2016
- Протоколи- Обява- Заповед- Докумени

Търг с тайно наддаване
24.06.2016
- Обява- Заповед- Документи

Резултати от търг - 30.05.2016г.
06.06.2016
- Заповед- Класиране

Търг с тайно наддаване
13.05.2016
- Обява- Заповед- Документи

Търг с тайно наддаване
18.12.2015
- Обява - Заповед - Документи

Търг с тайно наддаване
23.11.2015
- Обява - Заповед - Приложни документи

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС