Най-празнична украса на магазини, заведения и частни имоти
03.01.2017
ВЪВ ВРЪЗКА С КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ, ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА НАЙ-ПРАЗНИЧНА УКРАСА НА МАГАЗИНИ, ЗАВЕДЕНИЯ И ЧАСТНИ ИМОТИ. ПРИЗИВЪТ БЕШЕ ДА НАПРАВИМ ГРАДА...

Регистри и заповеди по чл.75 от ППЗСПЗЗ
11.11.2016
Заповеди и регистрина основание чл. 75а, ал.1, т.1, във вр. с чл. 72в, ал. 2, предложение първо от Правилника за прилагане на закона за собствеността...

Обява
11.11.2016
Със заповед № ОХ-816/25.10.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански...

Обява
09.11.2016
Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на Общия устройствен план на Община Вълчедръм.- Съобщение- Уведомление- Схема за провеждане на...

Обява
09.11.2016
Инвестиционно намерение на община Вълчедръм - нов тръбен кладенец в с.Мокреш- Обява- Геодезическо заснемане

Обява
14.10.2016
Военно окръжие II степен – Монтананабира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс

Публично състезание
16.01.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.- Обявление- Решение- Указание- Техническо задание- Методика- Образци-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
22.11.2016
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“ по обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS...

Публично състезание
08.11.2016
Доставка на храни- Протокол- Заповед- Съобщение- Протокол- Решение- Обявление- Документация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
13.10.2016
“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм”- Протокол- Обява за удължаване на срок- Информация за публикуване- Обява- Документация- Списък- Образци

Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултации
20.09.2016
- проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: 1. MON1070 /III-133/ Мокреш- Ботево /III-818/ и 2. MON1071 /III - 818, Вълчедръм- Долни Цибър/ - Разград...

Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултаци
10.09.2016
- Уведомление- Техническа спецфикация- Количествено - стойностна сметка

Търг с тайно наддаване
28.09.2016
- Протоколи- Обява- Заповед- Докумени

Търг с тайно наддаване
24.06.2016
- Обява- Заповед- Документи

Резултати от търг - 30.05.2016г.
06.06.2016
- Заповед- Класиране

Търг с тайно наддаване
13.05.2016
- Обява- Заповед- Документи

Търг с тайно наддаване
18.12.2015
- Обява - Заповед - Документи

Търг с тайно наддаване
23.11.2015
- Обява - Заповед - Приложни документи

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС