Обява
22.03.2018
ОБЯВАСъс заповед № ОХ-206/09.03.2018г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 62(шестдесет и две) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица,...

Община Вълчедръм отбеляза 140 години от Освобождението на България от Османско владичество
22.03.2018
С тържествена програма, посветена на 140 – годишнината от Освобождението на България, обществеността във Вълчедръм сведе глава пред подвига и саможертвата на героите от Априлското...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
19.03.2018
- Писмо- Доклад- Предварителен проект- Карти

Процедура по разпределение на "пасища и мери" - общинска собственост
02.03.2018
- Обява- Имоти за индивидуално разпределение

Информация по чл.12 от Закона за енергийна ефективност
27.02.2018
- Информация по чл.12 от Закона за енергийна ефективност

Съобщение по чл.62, ал.2 от Закона за водите
19.02.2018
Съобщение за процедура за издаване на разрешително за водовземане

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
21.02.2018
„ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ "BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.02.2018
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Протокол- Информация...

Публично състезание
06.02.2018
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД ВЪЛЧЕДРЪМ И СЕЛО ДОЛНИ ЦИБЪР, ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ” ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:...

Договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал. 1, т. 7
01.12.2017
- Договор за доставка на гориво за отопление- Договор за доставка на ГСМ- Решение- Техническа спецификация

Публично състезание
18.10.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ в две обособени позиции: Обособена позиция-І Доставка...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
27.09.2017
“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм ”- Ценова оферта- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Документация- Образци-...

Резултати от търг с тайно наддаване на 02.03.2018 год.
09.03.2018

Повторен търг
06.03.2018
- Протоколи

Търг с тайно наддаване
15.02.2018
- Обява- Заповед

Търг с тайно наддаване
09.11.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
26.09.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
24.07.2017

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС