27.03.2015
Обява

Община Вълчедръм уведомява кандидатите за потребители и лични асистенти по проект "Нови възможности и грижа", че започна приемането на документи.Пълната обява можете да видите тук!


25.03.2015
"Да създадем ЗАЕДНО България 2020"

Във връзка със старта на новия програмен период 2014 – 2020 г. Дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“ към Министерския съвет, Областна администрация –...


13.03.2015
Обява за срещи за обществено обсъждане

Цялата обява можете да прочетете тук


12.03.2015
Покана

Поканаза публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2014” на Община Вълчедръм На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят наОбщински съвет...


11.03.2015
„MONTANA OPEN 2015“

На 21 март /събота/ 2015 г. от 18.30 часа в зала „Младост“ в Монтана ще се проведе X Международен турнир по спортни танци за купата...


10.03.2015
Решение № МО 4 - ЕО/2015г.

Решение № МО 4 - ЕО/2015г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка


23.03.2015
Публична покана

„Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”-Покана-Указания към участниците-Документи - образец-Справка - образец-Техническа спецификацияКоличествено стойностна сметка - ул.Балатон-Количествено стойностна сметка - паркинг и...


13.03.2015
Плащания по ЗОП

-ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на течни горива и ГСМ за нуждите на МПС...


16.02.2015
Плащания по ЗОП

-ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: Доставка на течни горива за отопление за нуждите на социални,...


14.01.2015
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Мокреш, община Вълчедръм –...


14.01.2015
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на течни горива и ГСМ за нуждите на МПС...


17.12.2014
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Мокреш, община Вълчедръм –...


05.03.2015
Обява за Търг с тайно наддаване

Повече за обявата можете да видите тук


25.11.2014
Обява Търг с тайно наддаване

Повече за обявата можете да видите тук


28.03.2014
Търг

Наем земеделска земя с начин на трайно ползване нива и част от дворово място в с.Мокреш с предназначение За стопанска дейност-отглеждане на охлюви- Обява- Имоти


14.02.2014
Обява

Община Вълчедръм, област Монтана обявява търг с тайно наддаване


21.03.2011
Препис-извлечение

Протокол за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти и терени - общинска собственост


21.03.2011
Заповед

Заповед № 966/31.05.2012 г. на Кмета на общината


 
Потърсете в сайта
 
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
 
Структурни фондове на ЕС