20.11.2015
Публично обсъждане на прокет на бюджет за 2016г.

Покана за публично обсъждане на проект на бюджет за 2016г.


05.11.2015
Обява

Военно окръжие - Монтана набира кандидати за войници в Национална гвардейска част


02.11.2015
Съобщение

- Заповеди по чл.37 ал.4 от ЗСПЗЗ


30.10.2015
Обява

- Първо заседание на новоизбрания Общински съвет


22.10.2015
Съобщение

Съобщение на Пресцентъра на МВР


19.10.2015
Решение на ОИК

- Предприети мерки за гласуване на избиратели с увреждания


16.11.2015
Плащания по ЗОП

- ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на гориво за отопление за нуждите на социалните,...


22.10.2015
Обществена поръчка

Доставка на течни горива и смазочни материали за МПС на бюджетна издръжка на община Вълчедръм - Доставка на течни горива - Решение


12.10.2015
Публична покана

Зимно поддържане и почистване на общинска и републиканска пътна мрежа - община Вълчедръм - Протоколо комисия - Покана - Указание - Документи - образец


06.10.2015
Обществена поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана - Протокол комисия - Заповед - Протокол комисия - Уведомление участници -...


01.10.2015
Обществена поръчка

Доставка на течни горива за отопление за нуждите на социални, административни и учебни заведения на територията на община Вълчедръм - Договор - Решение


16.09.2015
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на течни горива и ГСМ за нуждите на МПС...


23.11.2015
Търг с тайно наддаване

- Обява - Заповед - Приложни документи


03.07.2015
Търг с тайно наддаване

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи и помещение в с.Долни Цибър - 17.07.2015г.


23.04.2015
Резултати от търг - 17.04.2015г.

- Заповед класиране- Списък на участниците, класирани на първо и второ място в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –...


10.04.2015
Обява за Търг с тайно наддаване

До Участници в тръжна процедура на 17.04.2015 год., обявена със Заповед №358 от 27.03.2015 год. на Кмета на Община Вълчедръм за отдаване под наем на...


05.03.2015
Обява за Търг с тайно наддаване

Повече за обявата можете да видите тук


25.11.2014
Обява Търг с тайно наддаване

Повече за обявата можете да видите тук


 
Потърсете в сайта
 
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
 
Структурни фондове на ЕС