08.10.2019
Съобщение
Свободен безжичен достъп до Интернет във всички населени места на територията на община Вълчедръм Жителите и гостите на община Вълчедръм вече могат да се възползват от предоставената възможност за ползване на безжичен интернет на обществени места. Мрежата е изградена от А1 по проект на Община Вълчедръм, финансиран с 15 хиляди  евро от проведения втори конкурс по инициативата WiFi4EU. Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа. Безплатният интернет ще може да се ползва най-малко 3 години. Общият обем на средствата е...

07.10.2019
Обява
Съгласно изискванията на чл.95, чл.3 на Закона за опазване на околната среда, ви предлагаме да посетите адреса на  интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" (ИАППД) , където е побликувано задание за обхват и навигация нa ОВОС за инвестиционно предложение: "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав"

24.09.2019
Обява
Със заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 2 (две) вакантни длъжности в Стационарна комуникационна и информационна система, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина. Критерии за оценка на кандидатите можете да намерите ТУК. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от: ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В...

24.09.2019
Обява
Със заповед № ОХ-772/20.08.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 100 (сто) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Военноморските сили. Обявените длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР гр. Монтана, ул.„Арх. Младен Кръстев”...

16.09.2019
Да изчистим България заедно - Община Вълчедръм 14.09.2019
Благодарим на всички, които взеха участие в кампанията.Да живеем в един по-чист и по-приветлив свят, такъв какъвто го правим ние!

30.08.2019
Обява.
Инвестиционно предложение от "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД клон Мизия

15.10.2019
Публично състезание
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ - Решение  - Обявление - Указания - Методика на оценяването  - Техническо задание - Справка за цените - Заявка за храни 1, 2 - Образци

07.10.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Зимно поддържане и снегопочнстване на общинска и републиканска пътна мрежа-община  Вълчедръм    - Обява за удължаване на срок  - Обява  - Технически изисквания - Указания за участниците - Образци

22.08.2019
Открита процедура
“Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ - Протокол  - Обявление  - Решение  - Указания  - Образци

13.08.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Осигуряване на достъпна среда – външен асансьор към сградата на Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения.- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Указания- Образци- Проект- Експертна оценка - Договор

30.07.2019
Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка
Община Вълчедръм планира да проведе и възложи обществена поръчка с предмет: “Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по 3 (три) обособени позиции- Протокол- Покана- Приложения

08.07.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
"Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм"- Протокол- Обява- Указания- Спецификация- Образци- Договор

10.06.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

15.05.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

04.04.2019
Търг с тайно наддаване
- Резултати- Приложение- Обява- Заповед- Приложение

04.01.2019
Търг с тайно наддаване
- Протоколи- Таблица с резултати- Обява

22.11.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

15.10.2018
Повторен търг - 12.10.2018
- Протоколи от повторен търг

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм