26.09.2015
Информационен лист

Информационен лист за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите


25.09.2015
Информация за необходимост от ОВОС

- Информация на основание чл.6 ал.1 и ал.9 от Наредбата а ОВОС относно Проект за почистване и укрепване на речно корито на р.Мътница с.Септемвийци общ.Вълчедръм


25.09.2015
Заповед за поставяне на агитационни материали

-Заповед №967/25.09.2015г. За определяне на местата за поставяне на агитационни материали


25.09.2015
Заповед за определяне на помещение за провеждане на обсъждания

-Заповед №968/25.09.2015г. За определяне на помещение за провеждане на обсъждания


25.09.2015
Заповед за определяне на помощения в кметските наместничества

- Заповед №969/25.09.2015г. За определяне на помощения в кметските наместничества


10.09.2015
Съобщение

Консултация за определяне съставите на Секционните избирателни комисии


06.10.2015
Обществена поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана - Документация - Обявление - Решение за откриване на процедура -...


01.10.2015
Обществена поръчка

Доставка на течни горива за отопление за нуждите на социални, административни и учебни заведения на територията на община Вълчедръм - Решение


16.09.2015
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на течни горива и ГСМ за нуждите на МПС...


04.09.2015
Публична покана

„Организиране и предоставяне на услугата ученическо столово хранене - обяд за учениците от ОУ„Христо Ботев”- с.Златия, общ. Вълчедръм” - Покана - Документация - Приложения


11.08.2015
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на течни горива и ГСМ за нуждите на МПС...


14.07.2015
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на течни горива и ГСМ за нуждите на МПС...


03.07.2015
Търг с тайно наддаване

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи и помещение в с.Долни Цибър - 17.07.2015г.


23.04.2015
Резултати от търг - 17.04.2015г.

- Заповед класиране- Списък на участниците, класирани на първо и второ място в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –...


10.04.2015
Обява за Търг с тайно наддаване

До Участници в тръжна процедура на 17.04.2015 год., обявена със Заповед №358 от 27.03.2015 год. на Кмета на Община Вълчедръм за отдаване под наем на...


05.03.2015
Обява за Търг с тайно наддаване

Повече за обявата можете да видите тук


25.11.2014
Обява Търг с тайно наддаване

Повече за обявата можете да видите тук


28.03.2014
Търг

Наем земеделска земя с начин на трайно ползване нива и част от дворово място в с.Мокреш с предназначение За стопанска дейност-отглеждане на охлюви- Обява- Имоти


 
Потърсете в сайта
 
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
 
Структурни фондове на ЕС