30.08.2019
Обява
Инвестиционно предложение от "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД клон Мизия

16.08.2019
За всеки, в чието сърце има кътче, изпълнено с любов към родния град Вълчедръм
ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА 50 години ГРАД ВЪЛЧЕДРЪМ 21.08.2019г. – 10.00 часа – Презентация на книгата на г-жа Роза Гинина „Вълчедръм минало и настояще” с поздрав от Сава Чиплич в голямата зала на НЧ „Рало-1891”, гр. Вълчедръм;27.08.2019г. – 09.45 часа – На хорото с Младежки духов оркестър, гр. Вършец пред НЧ „Рало-1891” и разходка по алеята на Вълчедръмските творци; - 10.30 часа – Откриване на Изложба „Вълчедръм – град с традиции”, изготвена от Държавен архив – Монтана – в изложбената зала на НЧ „Рало-1891”, гр. Вълчедръм; - 11.00 часа – Тържество „Среща на 50” – голямата зала на НЧ „Рало-1891”, гр. Вълчедръм;- 19.00 часа –...

13.08.2019
Съобщение по чл.62 ал.1 от Закон за водите

26.07.2019
Съобщение
На 15 май 2019 г. Европейската комисия обяви резултатите от проведения втори конкурс по инициативата WiFi4EU. Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа. Безплатният интернет ще може да се ползва най-малко 3 години. Общият обем на средствата е 120 милиона евро, като се очаква от схемата да се възползват над 8000 общини в целия Европейски съюз. Община Вълчедръм е една от българските общини, които са получили ваучер на стойност 15 000 евро за безжичен интернет на обществени места....

24.07.2019
Съобщение
Инвестиционно намерение "ЗЛАТИЯ АГРО" ЕООД

24.07.2019
Съобщение
Общинска администрация Вълчедръм уведомяваме жителите на Община Вълчедръм, че в изпълнение на чл.20 от Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година, в периода 1-ви септември – 11-ти октомври 2019 год. ще се проведе пробно преброяване на земеделските стопанства в определени населени места в страната.Общинска администрация Вълчедръм уведомяваме жителите на Община Вълчедръм, че в изпълнение на чл.20 от Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година, в периода 1-ви септември – 11-ти октомври 2019 год. ще се проведе пробно преброяване на земеделските стопанства в определени населени места в страната.   Град Вълчедръм...

22.08.2019
Открита процедура
“Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“- Обявление- Решение- Указания- Образци

13.08.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Осигуряване на достъпна среда – външен асансьор към сградата на Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения.- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Указания- Образци- Проект- Експертна оценка

30.07.2019
Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка
Община Вълчедръм планира да проведе и възложи обществена поръчка с предмет: “Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по 3 (три) обособени позиции- Протокол- Покана- Приложения

08.07.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
"Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм"- Протокол- Обява- Указания- Спецификация- Образци

05.06.2019
Публично състезание
Доставка на нови моторни превозни средства за нуждите на община Вълчедръм в две обособени позиции: Обособена позиция І :Доставка на два броя нови леки автомобила с висока проходимост за нуждите на домашен социален патронаж гр. Вълчедръм Обособена позиция II – Доставка на един брой колесен трактор с ремарке за нуждите на Общинско предприятие Вълчедръм- Договори- Протокол комисия- Съобщение- Решение за одобрение на обявление за изменение- Обява- Решение- Указания- Техническа спецификация- Образци

13.05.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
„Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана“- Договори- Протокол комисия- Обява удължаване срок- Обява- Указания- Образци- Договор

10.06.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

15.05.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

04.04.2019
Търг с тайно наддаване
- Резултати- Приложение- Обява- Заповед- Приложение

04.01.2019
Търг с тайно наддаване
- Протоколи- Таблица с резултати- Обява

22.11.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

15.10.2018
Повторен търг - 12.10.2018
- Протоколи от повторен търг

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм