18.07.2019
Съобщение
Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

15.07.2019
Обява
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИЗООТИЧНАТА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ Е НЕОБХОДИМО В СРОК ДО 25.07.2019 г. ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СВИНЕ ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ /ИЛИ В СЪОТВЕТНОТО КМЕТСТВО/ ЗА БРОЯ НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ.ЗА СПРАВКИ: ТЕЛ. 09744/2130 – РАЙКА ЕЛКИНА

15.07.2019
Обява
ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 17 ЮЛИ 2019 год. /СРЯДА/ ОТ 06,30 ДО 10,00 ЧАСА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРЪСКАНЕ ПРОТИВ КОМАРИ С НАДЗЕМНА ТЕХНИКА. В ПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КОШЕРИ ДА НЕ ПУСКАТ ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА.ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА, ЧЕ НА 17 ЮЛИ 2019 год. /СРЯДА/ ОТ 06,30 ДО 10,00 ЧАСА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПРЪСКАНЕ ПРОТИВ КОМАРИ С НАДЗЕМНА ТЕХНИКА. В ПОСОЧЕНИЯ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КОШЕРИ ДА НЕ ПУСКАТ ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

12.07.2019
Стратегически консултации за подобряване на политиката за регионално развитие
Организиране на стратегически консултации за подобряване на политиката за регионално развитие

28.06.2019
Съобщение
Във връзка с информацията за качеството на питейната вода в селищата на община Вълчедръм, публикувана на сайта на РЗИ Монтана уведомяваме населението,че при анализ на питейната вода от Изпитвателна лаборатория към ВиК Монтана/акредитирана съгласно по БДС EN ISO/EI 17025:2006/ извършени на 18.06.2019 год и на 21.06.2019 год не е констатирано наличие на Колиформи и Ешерихия коли.

26.06.2019
Поздрав
Господин Иван Барзин – кмет на Община Вълчедръм, поздрави Сава Чиплич за победата му в проекта „Нова звезда” в Шоуто на Слави Трифонов.

08.07.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
"Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм"- Обява- Указания- Спецификация- Образци

05.06.2019
Публично състезание
Доставка на нови моторни превозни средства за нуждите на община Вълчедръм в две обособени позиции: Обособена позиция І :Доставка на два броя нови леки автомобила с висока проходимост за нуждите на домашен социален патронаж гр. Вълчедръм Обособена позиция II – Доставка на един брой колесен трактор с ремарке за нуждите на Общинско предприятие Вълчедръм- Протокол комисия- Съобщение- Решение за одобрение на обявление за изменение- Обява- Решение- Указания- Техническа спецификация- Образци

13.05.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
„Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана“- Протокол комисия- Обява удължаване срок- Обява- Указания- Образци- Договор

09.04.2019
Публично състезание
"Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана"в две обособени позиции:Обособена позиция І:  - Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска ирепубликанска пътна мрежаОбособена позиция II: – Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици вобщина Вълчедръм- Решение възложител- Протокол комисия- Съобщение- Решение - Обявление- Указания - Методика- Техническа спецификация- Образци

21.03.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
”Избор на изпълнител на обект„Преустройство и основен ремонт на административна сграда в с. Долни Цибър, кв. 10, УПИ IX-220”, , с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указания- Методика- Количествено-стойностна сметка- Подробна количествена сметка- Техническо предложение- Ценово предложение- Образци- Договор - проект- Проект

06.02.2019
Публично състезание
„Благоустрояване на улична мрежа на гр. Вълчедръм, подобект: „Улица "Клокотница" - от ул. „Алабин“ до ул. „Славянска“ от км 0+000 до км 1+602.33”- Договор- Решение - Възложител- Протокол - Комисия- Доклад - Комисия- Съобщение- Отговор на запитване - 4- Отговор на запитване - 3- Отговор на запитване - 2- Отговор на запитване- Решение- Обявление- Указания- Методика- Техническа спецификация- Количествено-стойностна сметка- Образци

10.06.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

15.05.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

04.04.2019
Търг с тайно наддаване
- Резултати- Приложение- Обява- Заповед- Приложение

04.01.2019
Търг с тайно наддаване
- Протоколи- Таблица с резултати- Обява

22.11.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

15.10.2018
Повторен търг - 12.10.2018
- Протоколи от повторен търг

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм