20.09.2016
21 Септември 2016г. Европейски ден без загинали на пътя

10.09.2016
Обява за инвестиционно намерение

08.07.2016
Протокол за разпределение

- Протокол за разпределение на пасища и мери от ДФЗ за стопанската 2016 - 2017 година


23.06.2016
Инвестиционно предложение на "ВИТБУЛ" ЕООД

-Инвестиционно предложение за изграждане на "Предприятие за производство на директни сокове и замразени плодове"


19.05.2016
Обява

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Световният пробег за мир е международна щафета, която има за цел да насърчи съпричастността между народите и да спомогне за изграждането на един...


03.05.2016
Национална кампания "Великден за всеки" - "Дари празник на баба и дядо"

- Писмо- ПриложениеПредвидено е ваучерите да се получават в клоновете на "Български пощи"ЕАД. Допълнителна информация и списък с обектите за пазаруване с ваучерите: на сайта...


20.09.2016
Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултации

- проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: 1. MON1070 /III-133/ Мокреш- Ботево /III-818/ и 2. MON1071 /III - 818, Вълчедръм- Долни Цибър/ - Разград...


10.09.2016
Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултаци

- Уведомление- Техническа спецфикация- Количествено - стойностна сметка


02.09.2016
Обява по реда на глава 26 от ЗОП

„Осигуряване на достъпна среда на сградата на общинска администрация Вълчедръм: Изграждане на външен асансьор и изграждане на подемник към социална кухня в административна сграда на...


25.08.2016
Публично състезание

„Доизграждане на водоснабдителна система на град Вълчедръм”- Отговор на запитване- Разяснение от запитване- Обявление - Решение- Документация- Образци- Проект- Техническа спецификация- Количествено - стойностна сметка


02.08.2016
Публично състезание

„Изготвяне на заявление за подпомагане и комплектоване на необходимите документи, за кандидатстване на община Вълчедръм по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. с проект...


28.07.2016
Обява по реда на глава 26 от ЗОП

"Доставка на въглища и дърва за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм"- Обява за удължаване на срок- Обява- Критерии- Документация-...


24.06.2016
Търг с тайно наддаване

- Обява- Заповед- Документи


06.06.2016
Резултати от търг - 30.05.2016г.

- Заповед- Класиране


13.05.2016
Търг с тайно наддаване

- Обява- Заповед- Документи


18.12.2015
Търг с тайно наддаване

- Обява - Заповед - Документи


23.11.2015
Търг с тайно наддаване

- Обява - Заповед - Приложни документи


03.07.2015
Търг с тайно наддаване

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи и помещение в с.Долни Цибър - 17.07.2015г.


 
Потърсете в сайта
 
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС