19.08.2015
Съобщение - местни избори 2015г.

Съобщение за провеждане на първа консултация за определяне състава на ОИК за община Вълчедръм


18.08.2015
Важно - Допълнение към обява от 31.07.2015 г.

Поради липса на подадени документи от кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Лом, срокът за подаване на документи се удължава до 17:30ч. на...


12.08.2015
Съобщение на основание Решение № 1483-МИ/19.05.2015г. на ЦИК

Съобщение на основание параграф 17 от ПЗР на Изборния кодекс (ИК), Решение № 1483-МИ/19.05.2015г. на Централната избирателна комисия и Указ № 162 от 10.08.2015г. на...


03.08.2015
Проверка за спазване изискванията на чл. 92 и чл. 99а от ЗГР в периода от 01.07.2014 г. до 30.04.2015 г.

Протокол от 03.08.2015 г. на Комисия, назначена със Заповед № 729/24.07.2015 г. на Кмета на Община Вълчедръм на основание § 16 от Закона за изменение...


31.07.2015
Обява за откриване на процедура по набиране на документи от кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Лом

- Обява - Декларация


29.06.2015
Акция "Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!"

Практически препоръки за децата, техните родители и водачите на МПС за безопасно поведение на пътя.


11.08.2015
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на течни горива и ГСМ за нуждите на МПС...


14.07.2015
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на течни горива и ГСМ за нуждите на МПС...


10.07.2015
Публична покана

Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм - Протокол от процедура за отваряне, разглеждане и оценка...


30.06.2015
Обществена поръчка

“Изработване на проект за общ устройствен план на Община Вълчедръм “ - Съобщение комисия - Протокол от процедура за отваряне на оферти по открита процедура по ЗОП -Обявление -Решение -Документация...


10.06.2015
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на течни горива и ГСМ за нуждите на МПС...


28.05.2015
Публична покана

"Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана" - ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор...


03.07.2015
Търг с тайно наддаване

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи и помещение в с.Долни Цибър - 17.07.2015г.


23.04.2015
Резултати от търг - 17.04.2015г.

- Заповед класиране- Списък на участниците, класирани на първо и второ място в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –...


10.04.2015
Обява за Търг с тайно наддаване

До Участници в тръжна процедура на 17.04.2015 год., обявена със Заповед №358 от 27.03.2015 год. на Кмета на Община Вълчедръм за отдаване под наем на...


05.03.2015
Обява за Търг с тайно наддаване

Повече за обявата можете да видите тук


25.11.2014
Обява Търг с тайно наддаване

Повече за обявата можете да видите тук


28.03.2014
Търг

Наем земеделска земя с начин на трайно ползване нива и част от дворово място в с.Мокреш с предназначение За стопанска дейност-отглеждане на охлюви- Обява- Имоти


 
Потърсете в сайта
 
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
 
Структурни фондове на ЕС