29.06.2015
Акция "Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!"

Практически препоръки за децата, техните родители и водачите на МПС за безопасно поведение на пътя.


01.06.2015
Кампания "СТАНИ ФЕН - ВЪРЖИ СИ ВРЪЗКИ"

На 25 май 2015 година беше стартирана Европейската кампания"СТАНИ ФЕН - ВЪРЖИ СИ ВРЪЗКИ"Да дадем възможност на 23-ма атлети с интелектуални затруднения и техните треньори...


27.03.2015
Обява

Община Вълчедръм уведомява кандидатите за потребители и лични асистенти по проект "Нови възможности и грижа", че започна приемането на документи.Пълната обява можете да видите тук!


25.03.2015
"Да създадем ЗАЕДНО България 2020"

Във връзка със старта на новия програмен период 2014 – 2020 г. Дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз“ към Министерския съвет, Областна администрация –...


13.03.2015
Обява за срещи за обществено обсъждане

Цялата обява можете да прочетете тук


12.03.2015
Покана

Поканаза публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2014” на Община Вълчедръм На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят наОбщински съвет...


14.07.2015
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на течни горива и ГСМ за нуждите на МПС...


10.07.2015
Публична покана

Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм - Протокол от процедура за отваряне, разглеждане и оценка...


30.06.2015
Обществена поръчка

“Изработване на проект за общ устройствен план на Община Вълчедръм “-Обявление-Решение-Документация за участие-Договор - образец-Документи - образец-Задание ОУП-Техническо задание ОУП- Решение №182 на ОБС Вълчедръм...


10.06.2015
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на течни горива и ГСМ за нуждите на МПС...


28.05.2015
Публична покана

"Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана"- Протокол комисия-Покана-Документация за участие в процедура-Образци документи-Договор-Образец 7а


15.05.2015
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на течни горива и ГСМ за нуждите на МПС...


03.07.2015
Търг с тайно наддаване

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи и помещение в с.Долни Цибър - 17.07.2015г.


23.04.2015
Резултати от търг - 17.04.2015г.

- Заповед класиране- Списък на участниците, класирани на първо и второ място в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –...


10.04.2015
Обява за Търг с тайно наддаване

До Участници в тръжна процедура на 17.04.2015 год., обявена със Заповед №358 от 27.03.2015 год. на Кмета на Община Вълчедръм за отдаване под наем на...


05.03.2015
Обява за Търг с тайно наддаване

Повече за обявата можете да видите тук


25.11.2014
Обява Търг с тайно наддаване

Повече за обявата можете да видите тук


28.03.2014
Търг

Наем земеделска земя с начин на трайно ползване нива и част от дворово място в с.Мокреш с предназначение За стопанска дейност-отглеждане на охлюви- Обява- Имоти


 
Потърсете в сайта
 
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
 
Структурни фондове на ЕС