27.01.2016
Обява за провеждане на конкурс за матроски ( войнишки ) длъжности

26.01.2016
Информациа за проект "Нови възможности за грижа"

- Обява медицински специалисти - Приложение 1


21.01.2016
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

- Обява - Приложение 1 - Приложение 2


06.01.2016
Проект "Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община Вълчедръм"

- Прессъобщение


14.12.2015
Проект Нови възможности за грижа

- Информация за проект "Нови възможности за грижа"


20.11.2015
Публично обсъждане на прокет на бюджет за 2016г.

Покана за публично обсъждане на проект на бюджет за 2016г.


25.01.2016
Публична покана

"Доставка на един брой ново специализирано транцпортно средство за превоз на трудноподвижни лица по проект № BG05M9OP001-2.002-0155 Център за почасови унтегрирани услуги за социално включване...


19.01.2016
Информация на осн. чл22Б ал.2 т.15 от ЗОП

- Информация изпълнението на договор - Гориво за отопление - Информация изпълнението на договор - Доставка на течни горива и смазочни материали


13.01.2016
Плащания по ЗОП

-ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на гориво за отопление за нуждите на социалните, детски...


12.01.2016
Обществена поръчка

„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление и отчитане на проекти на община Вълчедръм, финансирани със...


11.12.2015
Плащания по ЗОП

-ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор с предмет: „Доставка на гориво за отопление за нуждите на социалните, детски...


08.12.2015
Публична покана

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор - Договори - Протокол комисия - Покана - Указание - Договор - образец - Документи - образец


18.12.2015
Търг с тайно наддаване

- Обява - Заповед - Документи


23.11.2015
Търг с тайно наддаване

- Обява - Заповед - Приложни документи


03.07.2015
Търг с тайно наддаване

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи и помещение в с.Долни Цибър - 17.07.2015г.


23.04.2015
Резултати от търг - 17.04.2015г.

- Заповед класиране- Списък на участниците, класирани на първо и второ място в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –...


10.04.2015
Обява за Търг с тайно наддаване

До Участници в тръжна процедура на 17.04.2015 год., обявена със Заповед №358 от 27.03.2015 год. на Кмета на Община Вълчедръм за отдаване под наем на...


05.03.2015
Обява за Търг с тайно наддаване

Повече за обявата можете да видите тук


 
Потърсете в сайта
 
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
 
Структурни фондове на ЕС