Добре дошли
 

Обявления

21.01.2014
Именници: Aгнeca, Валери, Валерия, Максим, Максимилиян, Неофит

Преп. Максим Изповедник е един от най-големите и авторитетни православни църковни отци. Познаващ отлично Христовото учение, духовното наследство и дълбоките корени на църковното предание, св....


20.01.2014
Петльовден - Св. патриарх Евтимий Търновски

Именници: Евтим, Евтимия, Ефтим, Евтимий, Ефтимия Този ден е посветен на паметта на Преподобни Евтимий Велики, роден в град Милетин и живял през V век, както...


19.01.2014
Именници: Макарий

Св. преп. Макарий Египетски е съвременник и ученик на св. Атанасий Велики. Подвизавал се в пост и молитви, като вършил чудеса. Починал в мир на...


18.01.2014
Атанасовден

Именници: Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Hасo, Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Тинка Атанасовден - Св. Атанасий Велики и св. Кирил Алексaндрийски Атанасовден се празнува на 18 януари....


17.01.2014
Антоновден - Св. преподобни Антоний Велики

Именници: Андон, Антоан, Антоанета, Антон, Антонина, Антония, Донка, Донко, Дончо, Тони, Тонка, Тончо, Тоньо, Тоня, Тотьо, Тотка Андоновден, Лелинден в народния календар Антоновден се празнува за...


16.01.2014
Именници: Ромил

Ирод Агрипа хвърлил ап. Петър в тъмница, като възнамерявал след Пасха да го изведе пред народа. Но в нощта, когато щели да го извеждат, окован...


Новини

23.06.2014
Приемане на нова Наредба за управление на отпадъците

Съгласно чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове, Община Вълчедръм чрез настоящетопубликуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своитепредложения и становища по Проекта за Наредба...


20.06.2014
Съобщение

Съобщение за публично обявяване за издаване на - Разрешително за ползване на воден обект (съгласно ял.62а, ал.1 от Закона за водите) Язовир - имот с...


17.06.2014
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Вълчедръм, област Монтана на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за Подробен устройствен план- парцеларен план /ПУП-ПРЗ-...


16.05.2014
Обява

Обява за набиране на кандидати за обучение за начална и/или специална военна подготовка


14.03.2014
Обявление


24.01.2014
Местни данъци и такси

Община Вълчедръм пусна нова услуга за жителите си.Местните данъци и такси вече могат да се плащат от цялата страна чрез касите на ИЗИПЕЙ(EasyPay) и от...


Профил на купувача

22.07.2014
Публична покана

Избор на изпълнител за строителство на обект:"Отводнителна система с.Долни Цибър - I-ви етап - Община Вълчедръм"- Публична покана- Съобщение до медиите- Документация за участие- Образци-...


16.06.2014
Публична покана

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”, Позиция...


22.05.2014
Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана

- Заповед тук- Публична покана тук- Указание тук- Документи образец тук- Договор образец тук- Образец 7а тук


10.05.2014
Публична покана

"Ремонт напътна инфраструктура на община Вълчедръм,обл. Монтана"- Публична покана- Указание- Документи - образец- Техническа спецификация- Образец 7а- Количествено стойностна сметка


09.05.2014
Публична покана

"Ремонт напътна инфраструктура на община Вълчедръм,обл. Монтана" - ПРЕКРАТЕНА- Публична покана- Указание- Документи - образец- Техническа спецификация- Образец 7а- Количествено стойностна сметка


27.03.2014
Обществена поръчка

"Благоустрояване на улична мрежа гр.Вълчедръм - улица "Стоян Заимов" и улица "Антон Страшимиров""- Отговор на запитване - публикувано на 16.06.2014г.- Заглавна страница- Обявление- Решение- Техническо...


Търгове и конкурси

28.03.2014
Търг

Наем земеделска земя с начин на трайно ползване нива и част от дворово място в с.Мокреш с предназначение За стопанска дейност-отглеждане на охлюви- Обява- Имоти


14.02.2014
Обява

Община Вълчедръм, област Монтана обявява търг с тайно наддаване


21.03.2011
Препис-извлечение

Протокол за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти и терени - общинска собственост


21.03.2011
Заповед

Заповед № 966/31.05.2012 г. на Кмета на общината


21.03.2011
Обява

Търг за отдаване под наем на общински имоти - 09.04.2012г.


21.03.2011
Конкурс

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии


 
Търсене
 
Анкета
Какво мислите за новия сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Харесва ми, но има нужда от промени
Не ми харесва
Има хубави и лоши неща
 
 
За контакти: 3650 гр.Вълчедръм, ул.“България” № 18–20, тел: 09744/21-38, факс: 09744/34-06, e-mail: vdrmkmet@yahoo.com
Всички права запазени © 2013 Община Вълчедръм