Съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите
26.05.2017
- На основание чл.72, ал.1, т.2 от Закона за водите в Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен е постъпило заявление с вх.н.ПВ3-00111/28.12.2016г. ......

Обява
26.05.2017
- Със заповед № ОХ-360/12.04.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 2 (две) вакантни длъжности за офицери...

Обява
23.05.2017
Инвестиционно предложение "Цех за преработка на охлюви" от ВЕНСОМИ ЕООД с.Мокреш

Обява
12.05.2017
- Със заповед № ОХ-391/24.04.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 2 (две) вакантни длъжности за офицери...

Жребий
03.05.2017
Днес, 03.05.2017г. от 10:00ч. на партера в сградата на Община Вълчедръм беше изтеглен жребий от кампанията за заплащане на данъци и такси с предметна награда...

Съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите
02.05.2017
- Прочетете повече

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
11.05.2017
Изпълнение на ремонтно възстановителни дейности на обекти собственост на община Вълчедръм- Отговор на запитване- Обява- Документация- Договор- Технически изисквания- Количествено стойностна сметка- Образци- Проект

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
04.04.2017
„Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”- Договори- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Указания- Документация

Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултации
16.03.2017
проект -„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на Детска градина „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с. Септемврийци, община Вълчедръм”- Уведомление- Техническа спецификация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
16.02.2017
"Доставка чрез покупка на един брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на община Вълчедръм"- Договор- Протокол- Обява - удължаване срок- Обява- Методика- Указание- Заявление- Обрзец-...

Публично състезание
16.01.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.- Договор- Договор- Протокол- Протокол- Обявление- Решение- Указание-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
22.11.2016
„Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“ по обособена позиция № 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS...

Търг с тайно наддаване
11.04.2017
Търг с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на земеделски земи на 27.04.2017г.- Обява- Документация

Търг с тайно наддаване
28.09.2016
- Протоколи- Обява- Заповед- Докумени

Търг с тайно наддаване
24.06.2016
- Обява- Заповед- Документи

Резултати от търг - 30.05.2016г.
06.06.2016
- Заповед- Класиране

Търг с тайно наддаване
13.05.2016
- Обява- Заповед- Документи

Търг с тайно наддаване
18.12.2015
- Обява - Заповед - Документи

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС