Добре дошли
 

Обявления

21.01.2014
Именници: Aгнeca, Валери, Валерия, Максим, Максимилиян, Неофит

Преп. Максим Изповедник е един от най-големите и авторитетни православни църковни отци. Познаващ отлично Христовото учение, духовното наследство и дълбоките корени на църковното предание, св....


20.01.2014
Петльовден - Св. патриарх Евтимий Търновски

Именници: Евтим, Евтимия, Ефтим, Евтимий, Ефтимия Този ден е посветен на паметта на Преподобни Евтимий Велики, роден в град Милетин и живял през V век, както...


19.01.2014
Именници: Макарий

Св. преп. Макарий Египетски е съвременник и ученик на св. Атанасий Велики. Подвизавал се в пост и молитви, като вършил чудеса. Починал в мир на...


18.01.2014
Атанасовден

Именници: Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Hасo, Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Тинка Атанасовден - Св. Атанасий Велики и св. Кирил Алексaндрийски Атанасовден се празнува на 18 януари....


17.01.2014
Антоновден - Св. преподобни Антоний Велики

Именници: Андон, Антоан, Антоанета, Антон, Антонина, Антония, Донка, Донко, Дончо, Тони, Тонка, Тончо, Тоньо, Тоня, Тотьо, Тотка Андоновден, Лелинден в народния календар Антоновден се празнува за...


16.01.2014
Именници: Ромил

Ирод Агрипа хвърлил ап. Петър в тъмница, като възнамерявал след Пасха да го изведе пред народа. Но в нощта, когато щели да го извеждат, окован...


Новини

11.08.2014
Успешно представяне

Тази година на провелият се 4ти Национален фолклорен фестивал "ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР" с.Царевец, общ.Свищов, ТС "СевеверняциТЕ" при НЧ "Рало - 1891" бе отличен с най-голямата парична...


23.06.2014
Приемане на нова Наредба за управление на отпадъците

Съгласно чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове, Община Вълчедръм чрез настоящетопубликуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своитепредложения и становища по Проекта за Наредба...


20.06.2014
Съобщение

Съобщение за публично обявяване за издаване на - Разрешително за ползване на воден обект (съгласно ял.62а, ал.1 от Закона за водите) Язовир - имот с...


17.06.2014
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Вълчедръм, област Монтана на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен проект за Подробен устройствен план- парцеларен план /ПУП-ПРЗ-...


16.05.2014
Обява

Обява за набиране на кандидати за обучение за начална и/или специална военна подготовка


14.03.2014
Обявление


Профил на купувача

31.07.2014
Публична покана

Предмет на публичната покана: "Доставка на въглища и дърва за нуждите на социалните и детските заведения на територията на община Вълчедръм"- Протокол- Покана- Указание за...


22.07.2014
Публична покана

Избор на изпълнител за строителство на обект:"Отводнителна система с.Долни Цибър - I-ви етап - Община Вълчедръм"- Протокол- Публична покана- Съобщение до медиите- Документация за участие-...


16.06.2014
Публична покана

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции: Позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”, Позиция...


22.05.2014
Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана

- Заповед тук- Публична покана тук- Указание тук- Документи образец тук- Договор образец тук- Образец 7а тук


10.05.2014
Публична покана

"Ремонт напътна инфраструктура на община Вълчедръм,обл. Монтана"- Публична покана- Указание- Документи - образец- Техническа спецификация- Образец 7а- Количествено стойностна сметка


09.05.2014
Публична покана

"Ремонт напътна инфраструктура на община Вълчедръм,обл. Монтана" - ПРЕКРАТЕНА- Публична покана- Указание- Документи - образец- Техническа спецификация- Образец 7а- Количествено стойностна сметка


Търгове и конкурси

28.03.2014
Търг

Наем земеделска земя с начин на трайно ползване нива и част от дворово място в с.Мокреш с предназначение За стопанска дейност-отглеждане на охлюви- Обява- Имоти


14.02.2014
Обява

Община Вълчедръм, област Монтана обявява търг с тайно наддаване


21.03.2011
Препис-извлечение

Протокол за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти и терени - общинска собственост


21.03.2011
Заповед

Заповед № 966/31.05.2012 г. на Кмета на общината


21.03.2011
Обява

Търг за отдаване под наем на общински имоти - 09.04.2012г.


21.03.2011
Конкурс

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии


 
Търсене
 
Анкета
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Да
Не
 
 
За контакти: 3650 гр.Вълчедръм, ул.“България” № 18–20, тел: 09744/21-38, факс: 09744/34-06, e-mail: vdrmkmet@yahoo.com
Всички права запазени © 2013 Община Вълчедръм