Добре дошли
 

Новини

20.11.2014
Съобщение

Кметът на община Вълчедръм – Иван Барзин, на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, кани жителите на общината, представителите на бизнеса,...


13.11.2014
Фотоизложба на Областен информационен център - Монтана

ОИЦ - МОНТАНА И ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ВИ КАНЯТ НА ФОТОИЗЛОЖБАТА "СТЪПКИ ПО ПЪТЯ КЪМ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020"Научете повече за изложбата тук


18.09.2014
Обява за среща за обществено обсъждане

Можете да изтеглите изображението от тук


03.09.2014
Обява - Военноморски сили

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили...


01.09.2014
Съобщение

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите


11.08.2014
Успешно представяне

Тази година на провелият се 4ти Национален фолклорен фестивал "ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР" с.Царевец, общ.Свищов, ТС "СевеверняциТЕ" при НЧ "Рало - 1891" бе отличен с най-голямата парична...


Профил на купувача

13.11.2014
Плащания по ЗОП

ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 22Б, АЛ. 2, Т. 14 ОТ ЗОП ОТНОСНО: Договор от 27.11.2013 год. с предмет: „Доставка на течни горива и ГСМ за...


22.10.2014
Обществена поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ в две обособени позиции:Обособена позиция-ІДоставка на хранителни...


21.10.2014
Публична покана

"Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа-община Вълчедръм"- Протокол от процедура за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на оферти- Покана- Документация за участие- Техническо...


20.10.2014
Публична покана - ПРЕКРАТЕНА

“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа-община Вълчедръм”- Публична покана- Документация за участие- Техническо задание- Документи образец- Договор образец- Образец 7а


29.09.2014
Публична покана

Ремонт на улична мрежа на община Вълчедръм, обл.Монтана- Протокол от процедура за отваряне на оферти - Покана- Указание за участие- Документи - образец- Техническа спецификация-...


31.07.2014
Публична покана

Предмет на публичната покана: "Доставка на въглища и дърва за нуждите на социалните и детските заведения на територията на община Вълчедръм"- Протокол- Покана- Указание за...


Търгове и конкурси

28.03.2014
Търг

Наем земеделска земя с начин на трайно ползване нива и част от дворово място в с.Мокреш с предназначение За стопанска дейност-отглеждане на охлюви- Обява- Имоти


14.02.2014
Обява

Община Вълчедръм, област Монтана обявява търг с тайно наддаване


21.03.2011
Препис-извлечение

Протокол за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти и терени - общинска собственост


21.03.2011
Заповед

Заповед № 966/31.05.2012 г. на Кмета на общината


21.03.2011
Обява

Търг за отдаване под наем на общински имоти - 09.04.2012г.


21.03.2011
Конкурс

Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии


 
Търсене
 
Анкета
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Да
Не
 
 
За контакти: 3650 гр.Вълчедръм, ул.“България” № 18–20, тел: 09744/21-38, факс: 09744/34-06, e-mail: vdrmkmet@yahoo.com
Всички права запазени © 2013 Община Вълчедръм