19.05.2016
Обява

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Световният пробег за мир е международна щафета, която има за цел да насърчи съпричастността между народите и да спомогне за изграждането на един...


03.05.2016
Национална кампания "Великден за всеки" - "Дари празник на баба и дядо"

- Писмо- ПриложениеПредвидено е ваучерите да се получават в клоновете на "Български пощи"ЕАД. Допълнителна информация и списък с обектите за пазаруване с ваучерите: на сайта...


27.04.2016
Обява

- Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили гражданските средни или висши училища, в страната и...


22.04.2016
Протокол от общинска епизоотична комисия

06.04.2016
Обява Военно окръжие II степен - Монтана

Военно окръжие II степен - Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища след провеждане на конкурс


04.04.2016
Провеждане на туристически поход Козлодуй - Околчица

Провеждане на 70-ти Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй - Околчица, 27.05-02.06.2016г. в Област Враца - Програма - Регламент - Заявка за участие


27.04.2016
Обществена поръчка по глава 26

Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана- Протокол- Обява за удължаване на срок- Информация- Обява- Документация- Критерий за оценка- Указание-...


13.04.2016
Обществена поръчка

"Избор на изпълнител за предоставяне на пакет консултантски услуги за реализация на проект с работно заглавие „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на обекти, които са част...


12.04.2016
Обществена поръчка

„Предоставяне на услуги за подготовка на проекти за улична мрежа и площадни пространства на територията на община Вълчедръм, необходими за кандидатстване по Програмата за развитие...


06.04.2016
Обществена поръчка

"Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване...


29.03.2016
Публична покана

„Частична подмяна на дограма на сградата на общинска администрация Вълчедръм" - Договор- Договор - Приложение- Протокол - Покана - Указание - Методика - Документи - Договор - Техническо задание - Техническа спецификация - Количествено...


23.03.2016
Публична покана

"Ремонт на транспортната инфраструктуа на община Вълчедръм, обл.Монтана" - Договори- Протокол - Покана - Документация за участие - Образци документи - Количествено стойностна сметка - пътна мрежа - Количествено стойностна сметка...


13.05.2016
Търг с тайно наддаване

- Обява- Заповед- Документи


18.12.2015
Търг с тайно наддаване

- Обява - Заповед - Документи


23.11.2015
Търг с тайно наддаване

- Обява - Заповед - Приложни документи


03.07.2015
Търг с тайно наддаване

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи и помещение в с.Долни Цибър - 17.07.2015г.


23.04.2015
Резултати от търг - 17.04.2015г.

- Заповед класиране- Списък на участниците, класирани на първо и второ място в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –...


10.04.2015
Обява за Търг с тайно наддаване

До Участници в тръжна процедура на 17.04.2015 год., обявена със Заповед №358 от 27.03.2015 год. на Кмета на Община Вълчедръм за отдаване под наем на...


 
Потърсете в сайта
 
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС