Процедури по ЗОП
Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултации
16.03.2017
проект -„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на Детска градина „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с. Септемврийци, община Вълчедръм”

- Протокол

- Заповед

- Оферти

- Уведомление

- Техническа спецификация

- Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм