Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
11.05.2017
Изпълнение на ремонтно възстановителни дейности на обекти собственост на община Вълчедръм

- Договор

- Договори

- Протокол

- Отговор на запитване

- Обява

- Документация

- Договор

- Технически изисквания

- Количествено стойностна сметка

- Образци

- Проект
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм