Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
02.06.2017
„Доставка на един брой трактор и един брой сметосъбирачна машина –втора употреба/рециклирани за нуждите на община Вълчедръм” 

- Договори

- Протокол

- Обява за удължаване срок

- Отговор на запитване

- Обявление

- Указания

- Методика

- Техническо задание

- Образци

- Декларация чл.54, ал.1, т.1,2,7

- Декларация чл.54, ал.1, т.3-5
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм