Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
27.09.2017
“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм ”

- Договор анекс

- Ценова оферта

- Договор

- Протокол

- Обява за удължаване на срок

- Обява

- Документация

- Образци

- Технически изисквания и указания
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм