Процедури по ЗОП
Публично състезание
18.10.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ в две обособени позиции:
Обособена позиция-І
Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за възрастни със сетивни нарушения, Целодневна детска градина/ЦДГ/ и Обединено детско заведение/ОДЗ/-Вълчедръм, Обединено детско заведение/ОДЗ/ с. Септемврийци,
Обособена позиция ІІ
Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини в с.Златия, с. Долни Цибър, с.Мокреш

- Договори

- Протокол

- Решение

- Обявление

- Документация

- Техническо задание

- Справка цени

- Образци

- Методика оценка
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм