Процедури по ЗОП
Договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал. 1, т. 7
01.12.2017
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС