Новини
Съобщение за изготвена виза за проектиране
12.12.2017
Община Вълчедръм , респективно Дирекция "Териториално развитие и устройство, програми и хуманитарни дейности" на основание чл.140 от ЗУТ, съобщава на ЛИЛЯНА ГРИГОРОВА АВРАМОВА, ВЕРОНИКА ЛЮБОМИРОВА АВРАМОВА и РОСИЦА АВРАМОВА ТОМОВА, че е изработена виза за проектиране в имот УПИ-XVII-1834, в кв.153 по плана на гр.Вълчедръм, обл.Монтана собственост на Анита Христова Малечканова за изготвяне на ИП за преустройство и разширение на магазин за хранителни и нехранителни стоки.
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм