Процедури по ЗОП
Публично състезание
06.02.2018
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД ВЪЛЧЕДРЪМ И СЕЛО ДОЛНИ ЦИБЪР, ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ” ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА УЛИЦА „В.ЛЕВСКИ”, УЛИЦА „П.СЛАВЕЙКОВ” И УЛИЦА „БИТОЛЯ”, ГР. ВЪЛЧЕДРЪМ.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА УЛИЦА 15, С. ДОЛНИ ЦИБЪР.

- Договори

- Решение

- Протоколи

- Съобщение

- Разяснение

- Решение

- Обявление

Указание

- Проект Договор

- Методика

- Техническа спецификация Обособена позиция 1

- Техническа спецификация Обособена позиция 2

- Количествена сметка

- Количествено-стойностна сметка

- Образци

- Проект УЛИЦА „В.ЛЕВСКИ”

- Проект УЛИЦА „П.СЛАВЕЙКОВ”

- Проект УЛИЦА 15
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм