Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.02.2018
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”

- Договор

- Протокол

- Информация за публикуване

- Обява

- Указания

- Техническа спецификация

- Договор

- Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм