Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
27.03.2018
„Реконструкция на Вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски“ , ул. „Битоля” и   ул.  „Петко Р. Славейков“  гр. Вълчедръм.

- Договор

- Протокол

- Обява за удължаване на срок

- Съобщение

- Обява

- Указания

- Образци

- Договор

- Проект

- Количествено стойностна сметка

- Техническа спецификация
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм