Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
30.03.2018
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция ВВМ по ул.” В.Левски”, ул. Битоля” и ул.” Петко Рачов Славейков”, гр. Вълчедръм

- Договор

- Протокол

- Протокол

- Обява за удължаване на срок

- Съобщение

- Обява

- Указание

- Техническа спецификация

- Приложения
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм