Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
02.04.2018
Консултантски услуги за отчитане и управление на проект „Благоустрояване на уличната мрежа в гр. Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”

- Съобщение

- Обява

- Указания

- Методика

- Договор

- Техническа спецификация

- Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм