Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
18.04.2018
„Консултантски услуги за отчитане и управление на проект: „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”

- Протокол

- Протокол

- Обява за удължаване на срока

- Обява

- Указание

- Методика

- Техническа спецификация

- Договор

- Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм