Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
18.06.2018
Консултантски услуги, свързани с изготвяне на формуляр за кандидатстване, приложенията и документите към него за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм: Подобект 1: УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и Подобект 2: УПИ LІХ в кв 114 по плана на гр. Вълчедръм“

- Договор

- Протокол

- Обява за удължаване на срок

- Обява

- Указания

- Техническа спецификация

- Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм