Процедури по ЗОП
Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултаци
02.07.2018
„Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, със следните подобекти - 1. УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и 2. УПИ LІХ в кв. 114 по плана на гр. Вълчедръм


- Уведомление

- Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм