Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
16.08.2018
Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм

- Договор

- Протокол

- Обява за удължаване на срок

- Обява

- Указания

- Спецификация

- Документи - образец
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм