Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
12.09.2018
„Ремонт и асфалтиране на ул. Съединение, гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм“

- Договор

- Протокол комисия

- Обява за удължаване на срок

- Обява

- Указания

- Образци

- Приложения
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм