Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
16.10.2018
Зимно поддържане и снегопочнстване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм

- Договор

- Протокол комисия

- Обява за удължаване на срок

- Обява

- Указания

- Технически изисквания 

- Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм