Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
03.12.2018
„Външна техническа помощ (осигуряване на външни експерти) във връзка с организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, съфинансиран от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

- Договор

- Протокол комисия

- Обява

- Методика

- Техническа спецификация

- Документация

- Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм