Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
03.12.2018
„Изпълнение на мерки за информация и комуникация за проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

- Протокол комисия

- Обява за удължаване на срок

- Обява

- Техническа спецификация

- Документация

- Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм