Новини
Обява
22.11.2018
„Ние се учим от най-добрите”

Във връзка с провеждането на Седмицата на професионалните умения в България - 19-25 ноември 2018 г. в Професионална гимназия „Димитър Маринов ”, гр. Вълчедръм, се организираха разнообразни и интересни инициативи и дейности.

Състезанията на учениците от професионалните паралелки „Готвач” и „Хлебар -сладкар” на 20.11.2018 г. в професионалната гимназия преминаха под надслов : „Най-добър в професията хлебар-сладкар” и „Най-добър в професията готвач”.

След кулинарната част господин Петър Бъчваров - Ути, който бе гост на училището, оцени приготвеното от учениците и раздаде грамоти и награди. Срещата продължи с учениците от гимназията и с ученици от VІІ клас от училищата на общината и техните родители, за да се запознаят всички с предимствата на професията „Готвач” и възможностите, които тя предлага за реализацията им. Съвместното мероприятие протече под надслов „Ние се учим от най-добрите”.

На 21.11.2018 г. Ути Бъчваров и ученици от Професионална гимназия „Димитър Маринов ”, гр. Вълчедръм, сготвиха рибена чорба на общинския пазар в града. Да помогнат в готвенето взеха участие и самодейците от Фолклорен състав за обреди към Народно читалище „Рало-1891”, гр. Вълчедръм, с ръководител Росица Атанасова.

Мероприятието е свързано и с отбелязването на Деня на християнското семейство. Богатата и емоционална програма, с участието на ученици от Професионалната гимназия и Танцов състав „СеверняциТЕ” към Народно читалище „Рало-1891”, гр. Вълчедръм, с ръководител инж. Камелия Савова, създаде много настроение и стопли сърцата на хората, дошли на тържеството.

Част от сготвената рибена чорба бе дадена с благотворителна цел на Дома за пълнолетни лица със сензорни нарушения - Вълчедръм и на Домашен социален патронаж към общината.
Състезание „Млад фермер” се организира на 22.11.2018 г. в с.Георги Дамяново между ученици от ПГСС „Марко Марков”, учениците от специалност „Говедовъдство” от ПГ „Д. Маринов”, гр.Вълчедръм, и ученици от ПГ „Дунавска земя” - с. Ковачица.

На 23.11.2018 г. в училищния кабинет по готварство на Професионална гимназия „Д.Маринов”, гр. Вълчедръм, се проведе кулинарно състезание между учениците от гимназията и учениците от 8.клас в Обединено училище „Христо Ботев”, с. Долни Цибър от професионална паралелка със специалност „Работник в кухнята в заведенията за обществено хранене и развлечение”.
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм