Процедури по ЗОП
Публично състезание
18.12.2018
„Благоустрояване на улична мрежа на гр. Вълчедръм, подобект: „Улица "Клокотница" - от ул. „Алабин“ до ул. „Славянска“ от км 0+000 до км 1+602.33”

- Решение

- Обявление

- Решение

- Указания

- Методика за оценка

- Образци

- Техническа спецификация
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм