Процедури по ЗОП
Публично състезание
29.01.2019
„Оценка на съответствието и строителен надзор на проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Вълчедръм и Якимово", в рамките на проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

- Договори

- Решение

- Доклад

- Протокол

- Съобщение

- Протокол комисия

- Отговор на запитване

- Разяснение

- Решение

- Обявление

- Указания

- Техническа спецификация

- Образци

- Договор

- ЕЕДОП
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм