Процедури по ЗОП
Открита процедура
29.01.2019
Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

- Договори

- Решение

- Доклад

- Протокол

- Съобщение

- Съобщение

- Отговор на запитване

- Решение

- Обявление

- Указания

- Методика

- Техническа спецификация

- Образци

- ПИП
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм