Процедури по ЗОП
Публично състезание
09.04.2019
"Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана"
в две обособени позиции:

Обособена позиция І:  - Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и
републиканска пътна мрежа

Обособена позиция II: – Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в
община Вълчедръм

- Договори

- Решение възложител

- Протокол комисия

- Съобщение

- Решение

- Обявление

- Указания

- Методика

- Техническа спецификация

- Образци

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм