Новини
Обява
26.06.2019
Община Вълчедръм уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за " Изграждане на външен асаньор в дома за пълнолетни лица със сетивни нарушения за осигуряване на достъпна среда - гр.Вълчедръм, ул.Самуил 51
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм