Процедури по ЗОП
Открита процедура
22.08.2019
“Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

- Обявление

- Решение

- Указания

- Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм