Новини
Обява
27.02.2020
Предстои процедура по разпределяне на общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ.
Повече информация вижте в: 

- Обява  

Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм