Съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите
15.06.2017

Обява
14.06.2017
Със заповед № ОХ-490/25.05.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер във...

Обява
01.06.2017
Инвестиционно предложение за изграздане на Навес за селскостопанска техника

Съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите
26.05.2017
- На основание чл.72, ал.1, т.2 от Закона за водите в Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен е постъпило заявление с вх.н.ПВ3-00111/28.12.2016г. ......

Обява
26.05.2017
- Със заповед № ОХ-360/12.04.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 2 (две) вакантни длъжности за офицери...

Обява
23.05.2017
Инвестиционно предложение "Цех за преработка на охлюви" от ВЕНСОМИ ЕООД с.Мокреш

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
02.06.2017
„Доставка на един брой трактор и един брой сметосъбирачна машина –втора употреба/рециклирани за нуждите на община Вълчедръм”- Протокол- Обява за удължаване срок- Отговор на запитване-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
30.05.2017
"Извършване на дезинсекция против комари на територията на община Вълчедръм, обл.Монтана"- Протокол- Обява за удължаване срок- Обява- Документация- Договор- Образци- Техническо задание

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
11.05.2017
Изпълнение на ремонтно възстановителни дейности на обекти собственост на община Вълчедръм- Протокол- Отговор на запитване- Обява- Документация- Договор- Технически изисквания- Количествено стойностна сметка- Образци- Проект

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
04.04.2017
„Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”- Договори- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Указания- Документация

Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултации
16.03.2017
проект -„Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на Детска градина „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с. Септемврийци, община Вълчедръм”- Уведомление- Техническа спецификация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
16.02.2017
"Доставка чрез покупка на един брой нов, неупотребяван автомобил за нуждите на община Вълчедръм"- Договор- Протокол- Обява - удължаване срок- Обява- Методика- Указание- Заявление- Обрзец-...

Търг с тайно наддаване
08.06.2017
- Обява- Списък имоти

Търг с тайно наддаване
11.04.2017
Търг с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на земеделски земи на 27.04.2017г.- Обява- Документация

Търг с тайно наддаване
28.09.2016
- Протоколи- Обява- Заповед- Докумени

Търг с тайно наддаване
24.06.2016
- Обява- Заповед- Документи

Резултати от търг - 30.05.2016г.
06.06.2016
- Заповед- Класиране

Търг с тайно наддаване
13.05.2016
- Обява- Заповед- Документи

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС