Уведомление за инвестиционно предложение
19.06.2018
Община Вълчедръм уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение - Благоустрояване на терен, ситуиран в УПИ – I, кв.145 в гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана, с площ 5025,00 кв.м. с отреждане „за паркове и градини”, съгласно ПУП-ПРЗ, като част от проект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”. 

Уведомление за инвестиционно предложение
19.06.2018
Община Вълчедръм уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение - Благоустрояване на терен, ситуиран в УПИ – LIX, кв.114 в гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана с площ  4922,00 кв.м. отреден  „за озеленяване”, съгласно ПУП-ПРЗ,  като част от проект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите
05.06.2018
Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обявление
31.05.2018
Одобрен ПУП - план за регулация и застрояване за изменение на действащия план на с.Разград, общ.Вълчедръм

Обява
31.05.2018
Със заповед № ОХ-372/02.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 78 (седемдесет и осем) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили.Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМСряда от 08,30ч. до 15,30ч.Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪРгр. Монтана, ул. „Арх. Младен Кръстев” №...

Обява
30.05.2018
Със заповед № ОХ-388/08.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Обявените длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс.Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМСряда от 08,30ч. до 15,30ч.Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪРгр. Монтана, ул. „Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била,...

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС