Съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите
15.06.2017

Обява
14.06.2017
Със заповед № ОХ-490/25.05.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер във Военно окръжие II степен - Видин за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба, след провеждане на конкурс в Централно военно окръжие.

Обява
01.06.2017
Инвестиционно предложение за изграздане на Навес за селскостопанска техника

Съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите
26.05.2017
- На основание чл.72, ал.1, т.2 от Закона за водите в Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен е постъпило заявление с вх.н.ПВ3-00111/28.12.2016г. ......

Обява
26.05.2017
- Със заповед № ОХ-360/12.04.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 2 (две) вакантни длъжности за офицери за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба, след провеждане на конкурс във военни формирования на ВМС.

Обява
23.05.2017
Инвестиционно предложение "Цех за преработка на охлюви" от ВЕНСОМИ ЕООД с.Мокреш

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС