Новини

Обява
20.07.2018
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИЗООТИЧНАТА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АФРИКАНСКА ЧУМА П СВИНЕТЕ Е НЕОБХОДИМО В СРОК ДО 31.07.2018 ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СВИНЕ ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ /ИЛИ В СЪОТВЕТНОТО КМЕТСТВО/ ЗА БРОЯ ОТГЛЕЖДАНИ ЖИВОТНИ.ЗА СПРАВКИ: ТЕЛ. 09744/2130 – РАЙКА ЕЛКИНА

Решение на РИОСВ-Монтана
27.06.2018
Решение № МО 5 -ЕО/2018г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Уведомление за инвестиционно предложение
19.06.2018
Община Вълчедръм уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение - Благоустрояване на терен, ситуиран в УПИ – I, кв.145 в гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана, с площ 5025,00 кв.м. с отреждане „за паркове и градини”, съгласно ПУП-ПРЗ, като част от проект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”. 

Уведомление за инвестиционно предложение
19.06.2018
Община Вълчедръм уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение - Благоустрояване на терен, ситуиран в УПИ – LIX, кв.114 в гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана с площ  4922,00 кв.м. отреден  „за озеленяване”, съгласно ПУП-ПРЗ,  като част от проект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите
05.06.2018
Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обявление
31.05.2018
Одобрен ПУП - план за регулация и застрояване за изменение на действащия план на с.Разград, общ.Вълчедръм

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм