Новини

Община Вълчедръм с награда от Института по публична администрация
11.01.2018
На 14 декември 2017 г. в споделено пространство „Космос“ гр. София заедно с церемонията по награждаване на добри практики в дейността на администрацията, ИПА обяви и рейтинга на учещите администрации за 2017 г. Г-жа Анета Тушева, директор на дирекция „Обучения, международна дейност и проекти“ в ИПА представи накратко основните цели на инициативата и резултатите от нея.Община Вълчедръм е класирана на второ място в рейтинга на учещите администрации за 2017г.Пълната новина може да видите тук.

Публично обсъждане на бюджет 2018
05.01.2018
Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2018г.- Приложения   

Награда от конкурс за най-хубава коледна украса
22.12.2017
Коледно еленче с дядо Коледа получи г-жа  Елза Тодорова Иванова от с. Септемврийци за най-хубава коледна украса! Наградата от конкурса връчи лично г-н Иван Барзин - Кмет на Община Вълчедръм.

Поздрав
22.12.2017

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година
21.12.2017
- ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО И ВТОРО И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ВЪЛЧЕДРЪМ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ.- ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ИГНАТОВО .- ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩА БОТЕВО, ГОРНИ ЦИБЪР, ДОЛНИ ЦИБЪР И СЕПТЕМВРИЙЦИ- ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ БЪЗОВЕЦ.- ЗАПОВЕД ПО РЕДА...

Съобщение за изготвена виза за проектиране
12.12.2017
Община Вълчедръм , респективно Дирекция "Териториално развитие и устройство, програми и хуманитарни дейности" на основание чл.140 от ЗУТ, съобщава на ЛИЛЯНА ГРИГОРОВА АВРАМОВА, ВЕРОНИКА ЛЮБОМИРОВА АВРАМОВА и РОСИЦА АВРАМОВА ТОМОВА, че е изработена виза за проектиране в имот УПИ-XVII-1834, в кв.153 по плана на гр.Вълчедръм, обл.Монтана собственост на Анита Христова Малечканова за изготвяне на ИП за преустройство и разширение на магазин за хранителни и нехранителни стоки.

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС