Новини

Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм 2014-2020
14.08.2018
С решение №348/30.07.2018г. на ОбС Вълчедръм е приета Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм 2014-2020г., Актуализация 2018г.

Обява
20.07.2018
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИЗООТИЧНАТА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ Е НЕОБХОДИМО В СРОК ДО 31.07.2018 ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СВИНЕ ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ /ИЛИ В СЪОТВЕТНОТО КМЕТСТВО/ ЗА БРОЯ ОТГЛЕЖДАНИ ЖИВОТНИ.ЗА СПРАВКИ: ТЕЛ. 09744/2130 – РАЙКА ЕЛКИНА

Решение на РИОСВ-Монтана
27.06.2018
Решение № МО 5 -ЕО/2018г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

Уведомление за инвестиционно предложение
19.06.2018
Община Вълчедръм уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение - Благоустрояване на терен, ситуиран в УПИ – LIX, кв.114 в гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана с площ  4922,00 кв.м. отреден  „за озеленяване”, съгласно ПУП-ПРЗ,  като част от проект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”

Уведомление за инвестиционно предложение
19.06.2018
Община Вълчедръм уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение - Благоустрояване на терен, ситуиран в УПИ – I, кв.145 в гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана, с площ 5025,00 кв.м. с отреждане „за паркове и градини”, съгласно ПУП-ПРЗ, като част от проект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”. 

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм