Процедури по ЗОП

Публично състезание
29.10.2018
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.- Съобщение- Обявление- Решение- Указания- Техническо задание- Образци- Методика за оценяване

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
16.10.2018
Зимно поддържане и снегопочнстване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указания- Технически изисквания - Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
12.09.2018
„Ремонт и асфалтиране на ул. Съединение, гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм“- Договор- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указания- Образци- Приложения

Покана за попълване на оферта и сключване на договор в резултат на рамково споразумение на основание чл.82, ал.2 от ЗОП
04.09.2018
- Решение- Протокол- Покана- Образци- Приложения

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
16.08.2018
Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Указания- Спецификация- Документи - образец

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм