Процедури по ЗОП

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.09.2017
Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Клокотница” гр. Вълчедръм- - Обява- Указание- Техническа спецификация- Образци- Договор- Количествено-стойностна сметка

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
14.07.2017
Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Спецификация- Указания- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
02.06.2017
„Доставка на един брой трактор и един брой сметосъбирачна машина –втора употреба/рециклирани за нуждите на община Вълчедръм” - Договори- Протокол- Обява за удължаване срок- Отговор на запитване- Обявление- Указания- Методика- Техническо задание- Образци- Декларация чл.54, ал.1, т.1,2,7- Декларация чл.54, ал.1, т.3-5

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
30.05.2017
"Извършване на дезинсекция против комари на територията на община Вълчедръм, обл.Монтана" - Договори- Протокол- Обява за удължаване срок- Обява- Документация- Договор- Образци- Техническо задание

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
11.05.2017
Изпълнение на ремонтно възстановителни дейности на обекти собственост на община Вълчедръм- Договор- Договори- Протокол- Отговор на запитване- Обява- Документация- Договор- Технически изисквания- Количествено стойностна сметка- Образци- Проект

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
04.04.2017
„Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана”- Договори- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Указания- Документация

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС