Търгове и конкурси

Търг с тайно наддаване
22.11.2018
- Заповед- Обява

Повторен търг - 12.10.2018
15.10.2018
- Протоколи от повторен търг

Търг с тайно наддаване - Протоколи
05.10.2018
- Протоколи от търг с тайно наддаване проведен на 05.10.2018г.

Търг с тайно наддаване
18.09.2018
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
05.07.2018
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
07.06.2018
На основание Заповед №628/06.06.2018 год. на Кмета на общината и Решение №335 от протокол №38/23.05.2018 год. на Общински съвет – Вълчедръм, област Монтана ОБЯВЯВАТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:Земеделски земи–публична общинска собственост с начин на трайно ползване „пасище,мера” за срок от 1 (една) година- Заповед- Приложение

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм