Защита на личните данни
За контакти: Румяна Ценова-Ценкова - длъжностно лице по защита на личните данни
телефон: 0888 67 44 80
e-mail: r.cenkova@valchedram.com

Политика за защита на личните данни в община Вълчедръм
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм