Обява за инвестиционно предложение
20.09.2017

Обявления за изготвен ПУП
18.09.2017
- Изменение на действащият план на с.Златия- Изменение на действащият план на с.Септемврийци- Изменение на действащият план на гр.Вълчедръм

Уведомление
11.08.2017
Уведомление за инвестиционно предложение от "БИО СТОПАНСТВО ЛОПЯНКО" ООД

Обява
10.08.2017
Със заповед № ОХ-731/31.07.2017г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 50 (петдесет) войнишки длъжности за приемане на военна...

Обява за заседание на комисия по чл.37в от ЗСПЗЗ
08.08.2017

В памет на Васил Левски
18.07.2017
Община Вълчедръм отбеляза 180 години от рождението на апостола на свободата - Васил Левски. Поднесен бе венец пред паметника му в гр.Вълчедръм от служители в...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.09.2017
Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Клокотница” гр. Вълчедръм-- Обява- Указание- Техническа спецификация- Образци- Договор- Количествено-стойностна сметка

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
14.07.2017
Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Спецификация-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
02.06.2017
„Доставка на един брой трактор и един брой сметосъбирачна машина –втора употреба/рециклирани за нуждите на община Вълчедръм”- Договори- Протокол- Обява за удължаване срок- Отговор на...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
30.05.2017
"Извършване на дезинсекция против комари на територията на община Вълчедръм, обл.Монтана"- Договори- Протокол- Обява за удължаване срок- Обява- Документация- Договор- Образци- Техническо задание

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
11.05.2017
Изпълнение на ремонтно възстановителни дейности на обекти собственост на община Вълчедръм- Договор- Договори- Протокол- Отговор на запитване- Обява- Документация- Договор- Технически изисквания- Количествено стойностна сметка-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
04.04.2017
„Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”- Договори- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Указания- Документация

Търг с тайно наддаване
24.07.2017

Търг с тайно наддаване
07.07.2017
- Обява- Списък имоти

Протокол за повторен търг
26.06.2017
Протокол за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище,мера”...

Търг с тайно наддаване
08.06.2017
- Обява- Списък имоти

Търг с тайно наддаване
11.04.2017
Търг с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на земеделски земи на 27.04.2017г.- Обява- Документация

Търг с тайно наддаване
28.09.2016
- Протоколи- Обява- Заповед- Докумени

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС