Обявления за изготвен ПУП
17.11.2017
- Обявление

Обява
08.11.2017
Със заповед № ОХ-1132/01.11.2017г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за офицери изпълнявали военна служба от Стационарната комуникационна...

"Войната в документи"
08.11.2017
Държавен архив – Монтана и Община – Вълчедръм Ви канятна откриването наДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА„ВОЙНАТА В ДОКУМЕНТИ”по повод 100 г. от влизането на България в Първата световна...

Преценка необходимостта от ОВООС
31.10.2017

Обява
31.10.2017
Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Монтана организира ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

Обява
31.10.2017
ОБЯВА Със заповед № ОХ-1111/25.10.2017г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна...

Публично състезание
18.10.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ в две обособени позиции: Обособена позиция-І Доставка...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
27.09.2017
“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм ”- Ценова оферта- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Документация- Образци-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.09.2017
Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Клокотница” гр. Вълчедръм- Договор- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указание- Техническа спецификация- Образци- Договор- Количествено-стойностна сметка

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
14.07.2017
Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
02.06.2017
„Доставка на един брой трактор и един брой сметосъбирачна машина –втора употреба/рециклирани за нуждите на община Вълчедръм”- Договори- Протокол- Обява за удължаване срок- Отговор на...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
30.05.2017
"Извършване на дезинсекция против комари на територията на община Вълчедръм, обл.Монтана"- Договори- Протокол- Обява за удължаване срок- Обява- Документация- Договор- Образци- Техническо задание

Търг с тайно наддаване
09.11.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
26.09.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
24.07.2017

Търг с тайно наддаване
07.07.2017
- Обява- Списък имоти

Протокол за повторен търг
26.06.2017
Протокол за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище,мера”...

Търг с тайно наддаване
08.06.2017
- Обява- Списък имоти

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС