Обявление
18.04.2018
Община Вълчедръм Обявява, че е изготвен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изменение на действащия план на с.Разград,...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
17.04.2018
СъобщениеПредварителен проект и екологична оценка

Разпределение пасища 2018
16.04.2018

Обява
29.03.2018
През 2017 г. от председателя на ДАЗД бе утвърдена Процедура за избор на членове на Съвета на децата. Прилагането й е разделено на 3 нива:...

Обява
26.03.2018
ОБЯВАСъс заповед № ОХ-211/12.03.2018г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 46(четиридесет и шест) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица,...

Обява
22.03.2018
ОБЯВАСъс заповед № ОХ-206/09.03.2018г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 62(шестдесет и две) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица,...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
18.04.2018
„Консултантски услуги за отчитане и управление на проект: „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Обява- Указание- Методика- Техническа...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
02.04.2018
Консултантски услуги за отчитане и управление на проект „Благоустрояване на уличната мрежа в гр. Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Съобщение- Обява- Указания- Методика-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
30.03.2018
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция ВВМ по ул.” В.Левски”, ул. Битоля” и ул.” Петко Рачов Славейков”, гр. Вълчедръм- Протокол-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
27.03.2018
„Реконструкция на Вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски“ , ул. „Битоля” и ул. „Петко Р. Славейков“ гр. Вълчедръм.- Протокол- Обява за удължаване на срок-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
21.02.2018
„ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ "BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.02.2018
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Протокол- Информация...

Резултати от търг с тайно наддаване на 02.03.2018 год.
09.03.2018

Повторен търг
06.03.2018
- Протоколи

Търг с тайно наддаване
15.02.2018
- Обява- Заповед

Търг с тайно наддаване
09.11.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
26.09.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
24.07.2017

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС