Покана
04.05.2018
Уважаеми граждани на община Вълчедръм, ще се радваме да присъствате и да вземете участие вПРАЗНИЧНИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2018 ГОДИНА1. 8...

Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение
02.05.2018
Искане и инфорация за преценка ОВОС за находище "Вела"

Обявление
18.04.2018
Община Вълчедръм Обявява, че е изготвен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изменение на действащия план на с.Разград,...

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
17.04.2018
СъобщениеПредварителен проект и екологична оценка

Разпределение пасища 2018
16.04.2018

Обява
29.03.2018
През 2017 г. от председателя на ДАЗД бе утвърдена Процедура за избор на членове на Съвета на децата. Прилагането й е разделено на 3 нива:...

Публично състезание
16.05.2018
Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
10.05.2018
„Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие:”Благоустрояване на зелени пространства на...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
03.05.2018
Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Указание- Техническо задание- Образци- Договор

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
18.04.2018
„Консултантски услуги за отчитане и управление на проект: „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Протокол- Обява за удължаване...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
02.04.2018
Консултантски услуги за отчитане и управление на проект „Благоустрояване на уличната мрежа в гр. Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Съобщение- Обява- Указания- Методика-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
30.03.2018
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция ВВМ по ул.” В.Левски”, ул. Битоля” и ул.” Петко Рачов Славейков”, гр. Вълчедръм- Протокол-...

Търг с тайно наддаване
26.04.2018
- Заповед - Обява- Приложение № 1

Резултати от търг с тайно наддаване на 02.03.2018 год.
09.03.2018

Повторен търг
06.03.2018
- Протоколи

Търг с тайно наддаване
15.02.2018
- Обява- Заповед

Търг с тайно наддаване
09.11.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
26.09.2017
- Заповед- Обява

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС