Територия и население
Територията на община Вълчедръм е 429 кв. км , представляващи 11,8% от територията на област Монтана ( 3 635,5 кв. км).

Разпределението на общата площ от 429 кв. км е следното :

• фонд на населените места заема 17,5 кв. км ;
• обработваемите площи (ниви, пасища, мери, ливади, зеленчукови градини, лозя, овощни градини) са 370 кв. км ;
• горите са 7 кв. км , в т.ч. гори в земеделски земи – 2,5 кв. км ;
• необработваеми земи – 58,72 кв. км .

По данни на ГД ГРАО населението на община Вълчедръм по постоянен адрес наброява 10672 души към 01.02.2010 год., а само в гр. Вълчедръм живеят 4 061 души.

Равнището на регистрираната безработица в община Вълчедръм е високо и варира от 38,78% през 2004 година до 29,83% през 2009 година, което е над два, а в някои години три пъти по-високо от установеното равнище на безработица за страната през тези години.Делът на продължителната безработица въпреки програмите за заетост, които работят в през годините от 2004 до 2009 година, се запазва критично висок - около 70 % от регистрираните безработни.
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм