Заместник - кметове
 
/assets/IMG_0002.JPG

Мая Георгиева Гуглина е родена на 05.04.1965 г. Семейна, с две деца.

Образование: висше-магистър – ВПИ-Благоевград.

Професионална реализация:
01.04.2016 г. – до момента – заместник-кмет
1995 г. – 2016 г. – директор на Второ ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм
1993 г. – 1995 г. – начален учител във Второ ОУ „Иван Вазов”, гр. Вълчедръм
1991 г. – 1993 г. – начален учител в ОУ „Кирил и Методий”, с. Мокреш, общ. Вълчедръм
1984 г. – 1985 г. – учител в ОУ „Кирил и Методий”, с. Мокреш, общ. Вълчедръм
1983 г. – 1984 г. – учител в ОУ „Христо Ботев”, с. Златия, общ. Вълчедръм

За кореспонденция:
Адрес: гр. Вълчедръм – 3650, ул. „България” № 18-20
Телефон: 09744 2205
Факс: 09744 3406
е-mail: m.guglina@valchedram.com

Ресори: общински бюджет и финанси, икономически дейности, образование, култура, младежки дейности, спорт, социални дейности, здравеопазване./assets/administracia/avr.jpg
 
Боян Георгиев Аврамов е роден на 16.09.1980г. Семеен, с две деца.
 
Образование:
Гимназия „Димитър Маринов” – гр. Вълчедръм
 
Професионална реализация:
02.11.2015г. - до момента - Заместник - кмет
25.09.2015г. - 02.11.2015г. - Временно изпълняващ длъжността Кмет на община 
2011г. - 2015г. - Заместник - кмет
2008г. - 2011г. - Заместник - кмет
2004г. - 2008г. - ст.специалист „Регионално развитие и проекти” в Община Вълчедръм
2003г. - 2004г. - Общински съветник
 
 
За кореспонденция:
Адрес: гр. Вълчедръм – 3650, ул. „България” № 18-20
Телефон:         09744 3308
Факс: 09744 3406
е-mail: b.avramov@valchedram.com
 
Ресори: екология и чистота, общинска собственост, устройство на територията, гражданска защита, пожарна безопасност, Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, обществен ред и сигурност, безопасност на движението,  етнически и демографски въпроси, земеделие, животновъдство.
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм