Финансови отчети

Финансови отчети

Отчет за м.12.2018г.
- Приложения

Отчет за м.11.2018г.
- Приложения

Отчет за м.10.2018г.
- Приложения

Тримесечен отчет към 30.09.2018г.

Отчет за м.09.2018г.
- Приложения

Отчет за м.08.2018г.
- Приложения

Отчет за м.07.2018г.
- Приложения

Тримесечен отчет към 30.06.2018г.

Отчет за м.06.2018г.
- Приложения

Отчет за м.05.2018г.
- Приложения

Отчет за м.04.2018г.
- Приложения

Тримесечен отчет към 31.03.2018г.

Отчет за м.03.2018г.
- Приложения

Отчет за м.02.2018г.
- Приложения

Отчет за м.01.2018г.
- Приложения

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм