Декларации и регистър по ЗПКОНПИ

Мандат 2015-2019


                                                                                                         Мандат 2019-2023


- Регистър на декларации


- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество на ПК по ЗПКОНПИ към Сбщински съвет - Вълчедръм

Вх.№ Дата Име,презиме и фамилия на декларатора Заемана длъжност Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1 Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
1 06.12.2019г. Мирчо * Киров Общински съветник  Тук       
2 06.12.2019г. Данаил * Денков Общински съветник  Тук      
3 06.12.2019г. Красимир * Бенковски  Общински съветник  Тук      
4 06.12.2019г. Благовест * Асенов Общински съветник  Тук      
5 06.12.2019г. Мариян * Курташев Общински съветник  Тук       
6 06.12.2019г. Галя * Първина Общински съветник  Тук      
7 06.12.2019г. Маргарита * Лазарова  Общински съветник  Тук       
8 06.12.2019г. Славимир * Ангелов Общински съветник  Тук       
9 06.12.2019г. Кирил * Теофилов Общински съветник  Тук       
10 06.12.2019г. Светлин * Миланов Кмет на кметство с. Разград Тук       
11 06.12.2019г. Камен * Димитров Кмет на кметство с. Долни Цибър Тук       
12 06.12.2019г. Снежина * Борисова Кмет на кметство с. Златия  Тук       
13 06.12.2019г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с. Черни връх Тук       
14 06.12.2019г. Николай * Шуркин Общински съветник  Тук       
15 06.12.2019г. Любомир * Филипов Общински съветник Тук       
16 10.12.2019г. Иван * Барзин Кмет на община Тук       
17 10.12.2019г. Альоша * Минин Предсеател на ОбС Тук       
18 10.12.2019г. Светлин * Маринов Кмет на кметство с.Септемврийци Тук       
19 10.12.2019г.  Емил * Ефремов  Кмет на кметство с. Мокреш Тук       
20 10.12.2019г.  Румен * Първин Общински съветник  Тук       
21 10.12.2019г.  Емил * Крумов Кмет на кметство с. Септемврийци        
22 13.12.2019г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с. Черни връх        
23 13.12.2019г. Снежина * Борисова Кмет на кметство с. Златия        
24 13.12.2019г. Мая * Миланова Кмет на кметство с. Черни връх        
25 13.12.2019г. Камен * Димитров Кмет на кметство с. Долни Цибър        
26 13.12.2019г. Камен * Димитров Кмет на кметство с. Долни Цибър        
27 13.12.2019г. Светлин * Миланов Кмет на кметство с. Разград        
28 13.12.2019г. Емил * Ефремов Кметна кметство с. Мокреш        
29 13.12.2019г. Емил * Ефремов Кметна кметство с. Мокреш        
30 13.12.2019г. Александър * Панов Кметна кметство с. Златия        
31 13.12.2019г. Светрин * Маринов Кмет на кметство с. Септеврийци        
32 17.12.2019г. Веселин * Николов Кмет на кметство с. Горни Цибър        
33 17.12.2019г. Райка * Горанова Кмет на кметство с. Игнатово        
34 17.12.2019г. Светлин * Маринов Кмет на кметство с. Септемврийци        
35 03.01.2020г. Мирчо * Киров Общински съветник        
36 15.01.2020г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с.Черни връх        
37 21.01.2020г. Замфир * Борисов Кмет на кметство с.Черни връх        

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм