Новини
Съобщение
17.06.2020
Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Вълчедръм.

Цел на дълга –финансиране, с цел реализация на проект „Благоустрояване на улична мрежа на гр. Вълчедръм - за повече информация вижте тук.
Потърсете в сайта
Анкета
Услугата ми бе предоставена за: