Новини
Обява
07.07.2020

Регионална дирекция по горите – Берковица обявява
на основание чл. 58, ал. 4 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, организира обществени обсъждания на проекта на Областния план за развитие на горските територии на област Монтана (ОПРГТ) и на доклада за екологична оценка (ДЕО) към него.

- Обява
- Доклад
- Проект
- Приложения

Потърсете в сайта
Анкета
Служителите се държат вежливо и с уважение