Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
08.07.2019
"Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм"

- Протокол

- Обява

- Указания

- Спецификация

- Образци

- Договор
Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: