Новини
Съобщение
24.07.2019
Общинска администрация Вълчедръм уведомяваме жителите на Община Вълчедръм, че в изпълнение на чл.20 от Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година, в периода 1-ви септември – 11-ти октомври 2019 год. ще се проведе пробно преброяване на земеделските стопанства в определени населени места в страната.Общинска администрация Вълчедръм уведомяваме жителите на Община Вълчедръм, че в изпълнение на чл.20 от Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 година, в периода 1-ви септември – 11-ти октомври 2019 год. ще се проведе пробно преброяване на земеделските стопанства в определени населени места в страната.

  Град Вълчедръм е определен за населено място, в което ще се проведе пробно преброяване – извадково на 7% от стопанства, анкетирани в Преброяване на земеделските стопанства през 2010 год., с адрес за контакт гр.Вълчедръм.

  Необходимо е собствениците на земеделски стопанства на територията на гр.Вълчедръм да оказват съдействие на анкетьорите и експертите по агростатистика в периода на пробното преброяване.
Потърсете в сайта
Анкета
Услугата ми бе предоставена за: