Новини
Съобщение
26.07.2019

На 15 май 2019 г. Европейската комисия обяви резултатите от проведения втори конкурс по инициативата WiFi4EU. Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа. Безплатният интернет ще може да се ползва най-малко 3 години. Общият обем на средствата е 120 милиона евро, като се очаква от схемата да се възползват над 8000 общини в целия Европейски съюз.

Община Вълчедръм е една от българските общини, които са получили ваучер на стойност 15 000 евро за безжичен интернет на обществени места. Споразумението за отпускане на безвъзмездни средства е подписано на 22.06.2019 г.

Община Вълчедръм ще използва ваучера за инсталиране на Wi-Fi оборудване и изграждане на 13 точки за достъп до безжичен интернет – по една във всяко населено място и три за територията на гр. Вълчедръм
Потърсете в сайта
Анкета
Услугата ми бе предоставена за: